خدمات آنلاین مجله بیش فعالی ایران

روانپزشک

روانپزشک

210 هزار تومان

خدماتی چون :

 

* مشاوره دارویی
* نسخه آنلاین

Diva

تشخیص با تست

60 هزار تومان

تشخیص با تست موثق DIVA. همراه به خروجی نتایج

Job Listing Icon Placeholder

تشخیص توسط روانشناس

110 هزار تومان
تشخیص توسط روانشناس ها و کوچ های بیش فعالی / نقص توجه
Job Listing Icon Placeholder

کوچینگ تخصصی

175 هزار تومان

کوچینگ تخصصی بیش فعالی / نقص توجه

Go to top